Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Jak pracuji?

Člověk často nepřemýšlí o tom, proč se v určité situaci zachová, jak se zachová. Ale právě v odpovědi na tuto otázku tkví často pochopení jiných věcí. Moje práce je založená na kognitivně-behaviorální terapii.

V rámci setkání se hodně zaměřuji na emoce, práci s tělem, myšlenky a reakce na každodenní situace. Když společně zjistíme, proč jsou zrovna takové, jaké jsou, můžeme je změnit či upravit tak, abyste byli spokojenější. Terapie totiž neprobíhá jen s terapeutem, ale převážně mimo setkání.

Do každé schůzky jdu s předpokladem, že všichni ve skutečnosti máme zdroje k vyřešení svých potíží. Někdy je jen obtížné je najít a rozpoznat. Pracujeme s tím, co máte v sobě a aplikujeme to na Vaši situaci či problém

Při své práci ctím kodex Českomoravské psychologické společnosti a dodržuji anonymitu a mlčenlivost.
Další zásady jsou popsány v terapeutickém kontraktu, který s klienty ústně procházíme před začátkem spolupráce.

Poprvé na terapii?

Ještě nikdy jste na terapii nebyli? Nečekejte lehátka, podhlavníky a pohledy do prázdna. S klienty vedu dialog. Máme pohodlná křesílka a uvaříme si spolu čaj či kávu v mé pracovně s výhledem do vnitrobloku.

První setkání trvá přibližně hodinu. Krátce Vám zde představím způsoby své práce, domluvíme se na způsobu platby a také na tom, zda se budeme potkávat v jeden konkrétní čas či jinak dle Vašich časových možností. Je pro mne důležité, abyste mi sdělili, co Vás za mnou přivádí, jaké máte očekávání a čeho byste rádi dosáhli.

Poté už se společně pobavíme o tom, jakým způsobem začneme Vaši situaci řešit.

Je velmi obtížné říci, jak dlouho bude trvat, než dosáhneme vytyčeného cíle. Každý jsme originál a i naše potíže jsou odlišné. Z toho důvodu s klienty pravidelně hodnotíme postup k cíli, který si na začátku stanovíme, a v případě potřeby cokoliv upravíme.

Dodržuji mlčenlivost?

Nemusím snad zmiňovat, že nebudu o Vašich těžkostech vyprávět všem okolo. To je samozřejmost.

Jelikož nepracuji na pojišťovnu, nejsem povinna psát o našich setkáních oficiální záznamy. Ano, v průběhu si dělám krátké zápisky, které jsou ale jen pro mou potřebu. Všichni jsme lidé, detaily z našich setkání bych v hlavě neudržela. Zápisky nebudu nikde zveřejňovat a v případě zájmu jsou Vám k nahlédnutí.

Mlčenlivost má pouze dvě výjimky, blíže je specifikuji v teraputickém kontraktu.

Terapie nebo psychologické poradenství?

Terapie je dlouhodobější setkávání, kdy pracujeme na zlepšení způsobu života daného člověka jako takového. Klient přichází s aktuálními těžkostmi. My se ale snažíme o komplexní řešení příčin, aby se to samé neobjevilo v budoucnosti, či se neprojevilo jinak v jiné oblasti. Řešení je hloubkové a v rámci možností trvalé. Terapie může trvat od pár měsíců do několika let. Její kroky můžou být téměř neviditelné nebo může jít o mílové skoky, proto je ze začátku obtížné odhadnout její délku. Terapie je pro Vás, pokud chcete trvalé řešení a jste ochotni na něm systematicky pracovat.

Psychologické poradenství je krátkodobé (do tří setkání). S klientem se při něm bavíme spíše povrchově. Hledáme jeho silné stránky a jiné zdroje, které mu můžou pomoci. O udržitelnost řešení se už poté stará klient sám. Jde spíše o hledání nového pohledu na věc a získání nezávislého názoru, než systematickou práci. Někdy totiž problém není nijak složitý a postačí si o něm s někým promluvit. Pokud potřebujete jen čerstvý pohled na věci, je psychologické poradentství lepším řešením pro Vás.