Kdo jsem

Kdo jsem

Mgr. Iveta Kociánová Po studiu na Masarykově univerzitě jsem nastoupila do pětiletého terapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii pod institutem KBT Odyssea. Na to jsem navázala výcvikem motivačních rozhovorech a schematerapií, které KBT přirozeně doplňují. Dále mám v plánu se profilovat tímto směrem.

Pracovala jsem v Renadi o.p.s jako koordinátor a psychoterapeut. Zde jsem vedla tým psychologů a psychoterapeutů. Tato nezisková organizace se zabývá legálními závislostmi (alkohol, gambling, léky). Pracovala jsem převážně s kolísavou motivací, krizovými plány či praktickým přenesením abstinence do života. Zde jsem se také seznámila s technikou Harm-Reduction terapie, která je vhodná pro klienty, co nechtějí či nemohou abstinovat.

Dále jsem dobrovolničila jako terapeut ve sdružení Práh, kde jsem pracovala s klienty s poruchami schizofreního spektra.

Individuální terapii se věnuji šestým rokem. Svou práci jsem započala v Brně a v roce 2022 jsem se vrátila zpět do Pardubic.

Absolvovala jsem akreditované výcviky:

  • Motivační rozhovory - Pomáhají zejména při rozhodování či zvažování několika alternativ.
  • KBT - Kognitivně behaviorální terapie předpokládá, že klíč k pochopení psychiky člověka je v jeho chování a myšlenkách.
  • Otevřené dialogy - Klient není izolovaná jednotka, ale je brán v potaz i celé jeho sociální pozadí (rodina, přátelé, škola, práce...). Jeho blízcí mohou být přizváni do terapie.
  • Schematerapie - Hlavním cílem schematerapie je poznání a pochopení jednotlivých módů (aktuálních a zažitých stavů mysli) a schémat (vnímání světa), které se vytvořily v dětství a adolescenci. Efekt schematerapie se prokázal zejména u jedinců, kterým běžná psychoterapie obvykle nedokáže příliš pomoci.