Mlčenlivost

Co se odehrává na schůzkách je z mé strany chráněné mlčenlivostí. Jedná se o obsah schůzek, ale také o samotný fakt, že na terapii docházíte. Pokud chcete, můžete mi udělit svolení obsah schůzek sdílet s někým třetím a souhlas individuálně rozšíříme. I v tom případě se vždy spolu předem domluvíme, jaký typ informací budu sdílet a jaký ne. Mlčenlivost má dvě výjimky plynoucí ze zákonů České republiky.

Jedná se o:

  • Důvodné podezření na zneužívání či týrání dítěte.
  • Někdo je bezprostředně ohrožen na životě a existuje možnost tomu zamezit.

Pokud dochází k situaci, kdy je třeba vystoupit z mlčenlivosti, je na to klient vždy předem upozorněn a je mu ponechána možnost postavit se k celé věci sám čelem.

Setkávání

Z pravidla se setkáváme jednou týdně na 50 minut, ale vše je na individuální domluvě. Pokud chcete, můžeme se vídat častěji, či naopak spolupráci rozvolnit. Zpočátku je forma jednou týdně nejvhodnější, jelikož se spolupráce rychle nastartuje.

Potkáváme se vždy v mé pracovně a nikde jinde. Aby byla terapie co nejúčinnější, je potřeba, aby byla co nejstabilnější. Tento prostor zároveň poskytuje bezpečí a klid pro práci.

Na schůzku je nutné chodit včas. Čas konce sezení se tím neprodlouží a vy pouze přijdete o svůj čas. Stejně tak není možné zmenšit částku k placení, jelikož jste dorazili pozdě.

Rušení schůzek

Domluvený termín terapie je závazný. V případě, že se nemůžete dostavit, což se může stát každému z nás, dejte mi co nejdříve vědět. Stačí napsat sms či mail.

V případě, že se omluvíte později než 12 hodin před schůzkou, budu po Vás požadovat 100 % z ceny setkání. Pokud to bude méně jak 24 hodin předem, (ale více než 12) budu po Vás požadovat 50 % z ceny setkání. To samé platí i pro mne.

V případě, že si několikrát domluvíte schůzku, na kterou bez omluvy nedorazíte, nebudu Vám dále umožňovat sjednání termínů, pokud za ně předem nezaplatíte.

Platba

Za setkání je možné platit na místě v hotovosti hned po setkání či zaslat na účet. V případě platby na účet je třeba, aby byla částka na účtu v den setkání. Doklad o zaplacení vypíši na požádání.

Hranice vztahu

Jedním z nejúčinnějších faktorů terapie je tzv. terapeutický vztah. Je velmi specifický, pravděpodobně jej nikde jinde v životě nezažíváte. Ani jeden z nás není nadřízený či podřízený druhého, nejsme ale ani přátelé, jakkoliv přátelští a otevření k sobě jsme. Jsme si sobě rovni a společně hledáme možnosti a zdroje pro Vaše potíže. Je upřímný a bez předsudků. Umožní Vám nahlédnout na sebe tak, jak Vás vidí ostatní.

Z výše zmíněných důvodů se se svým terapeutem potkáváte pouze v předem domluveném termínu a prostoru. Pokud se potkáme mimo tento prostor, pouze se pozdravíme a dále se nebavíme. Není to neslušnost, není to osobní. Bez těchto pravidel by terapeutický vztah nefungoval.

Tyto hranice zůstanou zachované i po ukončení terapie či poradenství.

Ukončení spolupráce

V případě, že chcete ukončit spolupráci, dejte mi dopředu vědět a dáme si společnou rekapitulační schůzku, kde společně zhodnotíme, co se dařilo a co naopak moc ne.

V případě, že by mělo dojít k ukončení spolupráce z mé strany, dám Vám dostatečně dopředu vědět a velmi ráda doporučím vhodného kolegu pro návaznou péči.

Zpětná vazba

V průběhu celé spolupráce jsem velmi otevřená zpětné vazbě, jak pozitivní, tak negativní. Řekneme, co si myslíte. Oba se s naší upřímností posuneme dál, než jsme byli.